Projekční kancelář Star projekt


Rozsah služeb:

 • Projektová dokumentace staveb
 • Inženýrská činnost
 • Realizace staveb rodinných domů a rekonstrukcí
 • Zprostředkování ověřených dodavatelů a řemeslníků
 • Nezávislá inspekce nemovitostí

 

 

O násProjekční kancelář Star projekt byla založena roku 1992. Jsme držiteli osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. Zabýváme se projektováním rodinných a bytových domů, komerčních objektů, krytých bazénů, rekreačních chat, rekonstrukcí staveb, staveb garáží, přístřešků, přístaveb a nástaveb. Dále provádíme pasporty staveb, zpracování průkazu energetické náročnosti budov, kolaudace staveb, zajištění geodetických prací, inženýrskou činnost, hrubé stavby rodinných domů a rekonstrukce.

Náš tým:

Ing. Václav Chvojka - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Václav Chvojka - autorizovaný technik, projektant, inženýrská činnost

Ing.arch. Lucie Chvojková - projektant, architekt

Ing. Jaromír Zikmund - autorizovaný technik, projektant

a další externí spolupracovnící....

 

 

Poskytujeme 


 

Prvním krokem je návrh architektonické studie, která je hlavním podkladem k vyhotovení projektové dokumentace. Po odsouhlasení studie klientem a popřípadě dotčenými orgány (NPÚ,CHKO,...) se vypracuje projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení. Souběžně s vypracováváním dokumentace se zajišťuje inženýrská činnost (vyřízení ohlášení, stavebního povolení a stanovisek dotčených orgánů). Po vyřízení ohlášení,  stavebního povolení Vám zrealizujeme rekonstrukci nebo hrubou stavbu rodinného domu až do kolaudace.

Naším cílem je navrhnout a vyprojektovat stavbu tak, aby splňovala požadavky klienta, byla v souladu se stavebním zákonem, dotčenými orgány a zároveň respektovala technické normy.

 

 

Projekční činnost


 

Nabízíme zpracování projektové dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb. :

 • projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 • architektonická studie
 • projektová dokumentace pro ohlášení stavby
 • projektová dokumentace pro stavební povolení
 • projektová dokumentace pro provedení stavby
 • projektová dokumentace bouracích prací
 • projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením
 • projektová dokumentace změny užívání stavby
 • statika betonových a ocelových konstrukcí

 

 

 

Inženýrská činnost


 

K vypracované projektové dokumentaci nabízíme zajištění inženýrské činnosti k vydání povolení.

Inženýrskou činností se rozumí získávání stavebních a územních rozhodnutí. Předem je nutné zajistit vyjádření stanovisek a posudků dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury, popřípadě dalších ůčastníků řízení.

 

 

 

 
 
 
 

 

Stavební činnost

 

Provádíme kompletní stavební práce rodinných domů a menších staveb zejména v těchto oblastech :

 • hrubé stavby 
 • rekonstrukce 
 • půdní vestavby
 • zateplování rodinných domů
 • bourací práce včetně likvidace suti
 • spodní stavby pro dřevostavby a montované stavby
 • tesařské a klempířské práce
 • instalatérské a topenářské práce
 • stavební dozor a technický dozor investora

 

 

 

 

Certifikovaní řemeslníci


 
Níže uvedené profese zajišťujeme externími spolupracovníky popř. prostřednictvím certifikovaných firem. Jsme schopni Vám zajistit řemeslníky na požadované práce.    

(tesaře, pokrývače, klempíře, topenáře, instalatéry, elektrikáře,..)

 

Kontakt  

Star projekt malé logo

STAR projekt 

Václav Chvojka

IČ: 71017828

 Tel.: 731 164 857

e-mail: starprojekt@star-projekt.cz

Adresa: Radouš 52, Hostomice 267 24

Created by E-coMarz s.r.o.

© Copyright 2018 Všechna práva vyhrazena.